حداکثرسازی بازگشت سرمایه از طریق دیجیتال:محرک‌های سرمایه گذاری دیجیتال

حداکثرسازی بازگشت سرمایه از طریق دیجیتال:محرک‌های سرمایه گذاری دیجیتال
شرکت‌ها در فناوری‌های جدید سرمایه گذاری می‌کنند تا به کارایی بیشتری دست یابند، تجارب مشتریان را بهبود بخشند و مدل‌های کسب‌و کار جدیدی را خلق کنند.

مدل‌های جدید کسب و کار

سرمایه‌گذاری در مدل‌های جدید کسب‌و‌کار، از جمله محرک‌های دشواری است که کمتر توسط شرکت‌ها، علی الخصوص سازمان‌های بزرگ، مورد توجه قرار گرفته است. حرکت به‌سمت مدل‌های کسب و کار جدید، نیازمند تغییرات فرهنگی است که این امر سبب می‌گردد تا نوآوری، کانون استراتژی کسب و کار شود. تدوین مدل‌های کسب وکار جدید باید با تمرکز بر کلیه تقاضاهای مشتریان صورت پذیرد.

تجربه مشتری و نتایج آن

بر مبنای نحوه استفاده از فناوری‌های جدید، تجربه بهبود یافته مشتری تحت شکل‌های متفاوتی تداعی می‌شود. خدمات شخصی شده باعث ایجاد " لحظات حقیقی" می‌گردند و از سفر تصمیم‌گیری پشتیبانی می‌کنند. همچنین اطلاعات یکپارچه مشتریان که از طریق پلتفرم‌ها کسب می‌گردند، منجر به افزایش سرعت تراکنش‌ها می‌شوند.

کارایی‌های جدید

دستیابی به کارایی‌های جدید، همچنان محرک اصلی شرکت‌ها به منظور بهبود فرآیندهای کسب و کار و همچنین بهینه‌سازی دارایی‌ها، از این فناوری‌ها استفاده نموده که در نهایت، کاهش هزینه‌های شرکت و همچنین رضایت مشتریان را در پی دارد.

حداکثرسازی بازگشت سرمایه از طریق دیجیتال: روند جدید سرمایه‌گذاری روی فناوری

شرکت‌ها بر روی فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سرعت رشد و بهره‌وری خود را افزایش دهند. انتظار که تا سال 2020، کل سرمایه‌گذاری انجام شده در زمینه اینترنت اشیا، تا 2.4 تریلیون دلار افزایش یابد.

هزینه صرف شده برای  فناوری‌های جدید- یافته‌های کلیدی

  • IDC تخمین می‌زند که در سال 2016 تا 2020 هزینه‌های شرکتی ناشی از فناوری‌های جدید، طبق نرخ رشد مرکب سالانه 13% به میزان 2.4 تریلیون دلار رشد خواهند داشت.
  • کاهش هزینه فناوری‌هایی همچون پرینترهای سه بعدی و صنایع رباتیک، سبب ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شوند.
  • اگرچه فناوری‌های مرتبط با تلفن همراه و رسانه‌ها به‌عنوان فناوری‌های کلیدی یاد می‌شود، اما انتظار می‌رود که سهم کلی هزینه‌های صرف شده برا آنها از 35% به 25% تقلیل یافته و به فناوری‌هایی نظیر واقعیت افزوده/ مجازی و امنیت سایبری اختصاص یابد.
  • سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در زمینه اینترنت اشیا که تخمین زده می‌شود 42% سرمایه صرف شده برای کل فناوری‌های جدید را به خود اختصاص می‌دهد، منجر به رشد این فناوری می گردد.

بازگشت سرمایه گذاری‌‌های دیجیتال

به‌طور کلی، بازده بازگشت سرمایه در فناوری‌های جدید مثبت بوده و برآورد می‌شود که به‌کارگیری ترکیبی از فناوری‌ها، موجب افزایش بهره‌وری تا سه برابر خواهد شد.

جهت درک کاربرد و یکپارچگی فناوری‌های گوناگون و همچنین به‌منظور حداکثرسازی بازگشت سرمایه، شرکت‌ها به یک رویکرد استراتژیک شفاف و بلندمدت نیاز دارند.

(۲۰۱۵- بازگشت سرمایه گذاری توسط فناوری ( ۲۰۱

نمودار زیر، تاثیر یک دلار سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید بر روی درآمد هر کارمند و بهره‌وری نیروی کار در شرکت‌های متوسط را نشان می‌دهد. برای مثال 1 دلار سمایه‌گذاری در تکنولوژی ‌های جدید ترکیبی، منجر به کسب 2.2 دلار یا 120 درصد افزایش در درآمد به ازای هر کارمند می‌گردد.

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1399/11/19