آیا دیجیتالی شدن می‌تواند برای صنعت و جامعه ارزش ایجاد کند؟

آیا دیجیتالی شدن می‌تواند برای صنعت و جامعه ارزش ایجاد کند؟
در مواجه با چالش های بزرگ اجتماعی، تحول دیجیتال چگونه می تواند نقش مثبتی داشته باشد؟

تحول دیجیتال یک مباحثه شدید بین سیاست گذاران، اقتصاددانان و رهبران کسب و کار درباره تاثیرات اجتماعی خود ایجاد کرده‌است. از آنجایی که دیجیتال سازی جامعه را به‌طور اساسی متحول می‌سازد، نگرانی درباره چگونگی اثرگذاری آن بر گستره وسیعی از موضوعات شامل مشاغل، حقوق و دستمز، نابرابری، کارایی منابع و امنیت وجود دارد.

در این حالت سوالی که برای همه پیش می‌آید آن است که آیا دیجیتال سازی ارزش بیشتری برای جامعه نسبت به صنعت ایجاد می‌کند؟

برای کمک به شروع یک بحث جدید و مبتنی بر شواهد در مورد آینده تحول دیجیتال  یک تجزیه و تحلیل کمی در مورد ارزش ذاتی دیجیتال‌سازی را در 4 صنعت(خودرو، صنایع مصرفی، برق و لجستیک انجام شده است.

طیف وسیعی از شاخص‌ها(شامل مشاغل،انتشار کربن، کاهش صدمات و منافع مصرف کننده) را انتخاب شده تا به عنوان نماینده معیارها برای سنجش ارزش‌های درحال ظهور جامعه مورد سنجش قرار گرفته‌شوند. با وجود محدود بودن این شاخص‌ها، تحقیقات  نشان می‌دهد که تحول دیجیتال پتانسیل ایجاد ارزش‌ بیشتر برای جامعه نسبت به صنعت را در دهه آینده برخوردار است.

ارش تقریبی ایجاد شده برای صنعت(تا سال 2025) از تحول دیجیتال صنعت خودرو، مصرف کننده، برق و لجستیک تقریبا به 8/4 تریلیون دلار خواهد رسید. هچنین ارزش بالقوه تقریبی ایجاد شده برای جامعه(تا 2025) از تحول دیجیتال این چهار صنعت به 12/7 تریلیون دلار خواهد رسید. ارزش ترکیبی تقریبی ایجاد شده برای صنعت  و جامعه (تا 2025) از تحول دیجیتال این چهار صنعت به اندازه 100 تریلیون دلار تخمین زده شده است.

 

منبع: کتاب طرح تحول دیجیتال، ارزش 100 تریلیون دلاری برای صنایع و کسب و کارها

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1400/4/13