روندهای سرمایه گذاری در فناوری جدید

روندهای سرمایه گذاری در فناوری جدید
شرکت ها در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید برای تسریع رشد و بهره وری هستند. انتظاار می رود تا ساال 2020 کل هزینه‌های سرمایه گذاری به ویژه در اینترنت اشیا 4.2 تریلیون دلار افزایش یابد.
  •  شرکت‌ها در حال سرمایه گذاری در فناوری‌های جدید برای تسریع رشد و بهره وری هستند، که با کاهش هزینه فناوری‌هایی مانند چاپ سه بعدی و رباتیک همراه شده است.
  •  IDC تخمین می زند که در سال های 2016 تا 2020 ،هزینه های شرکت ناشی از فناوری های جدید، طبق نرخ رشد مرکب سالانه 13 درصد، به میزان 2.4 تریلیون دلار رشد خواهند داشت.
  • اگرچه از فناوری‌های مرتبط با تلفن همراه و رسانه‌ها به عنوان فناوری‌های کلیدی یاد می‌شود، اما انتظار می‌رود که سهم کلی هزینه های صرف شده برای آن‌ها از 35 درصد به 25 درصد تقلیل یافته و به فناوری‌هایی نظیر واقعیت افزوده/مجازی و امنیت سایبری اختصاص یابد.
  •  سرمایه گذاری‌های انجام شده در زمینه اینترنت اشیا (IOT) ،که تخمین زده می شود 42 درصد سرمایه صرف شده برای کل فناوری‌های جدید را به خود اختصاص می‌دهد منجر به رشد این فناوری می گردد.

 

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1400/7/17