تازه های نوآوری

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی جهت تداوم کسب و کار ها
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغازین روزهای شیوع کرونا در کشور دست به کار شد تا پاسخی برای تا ...
پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران به همت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علم ...
روزهای آغازین شیوع کرونا بود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد کرد با تمام ظرفیت های دانش بنی ...

پربازدیدترین مطالب