تازه های نوآوری

در مواجه با چالش های بزرگ اجتماعی، تحول دیجیتال چگونه می تواند نقش مثبتی داشته باشد؟
نیاز اساسی به مراقبت‌های بهداشتی هرگز در طول تاریخ به اندازه امروز موضوعی حیاتی نبوده است. پیشرفت فناوری، همراه با شکاف برجسته در دسترسی به بهداشت و درمان در خاورمیانه و آفریقا (ME ...
برای صاحبان کسب وکار دیر نیست که خود را متحول سازند و در دنیای دیجیتال شکوفا شوند. آن ها باید از همین اکنون وارد عمل شوند. ممکن است ما هنوز در روزهای آغازین انقالب دیجیتال باشیم ام ...
اولین و بزرگترین هکاتون صنایع معدنی توسط مرکز نوآوری اقتصاد دیجیتال اینوسنتر و شتابدهنده تخصصی ماینتک با همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی به منظور تحول دیجیتال صنایع معدن بر ...
شرکت‌ها می‌توانند برای طراحی مدل کسب و کار خود از گزینه‌های متعددی استفاده نمایند. فاکتورهایی که در این قسمت ارائه شده‌اند به انتخاب هرچه بهتر مسیر پیش رو کمک می‌کنند.
طرح لرنینو از افراد و تیم‌‎های صاحب ایده تا شرکت‎‌های بزرگ و فناور که در حوزه‌های فناورانه مورد تمرکز به فعالیت بپردازند، حمایت خواهد شد.