تازه های نوآوری

برای صاحبان کسب وکار دیر نیست که خود را متحول سازند و در دنیای دیجیتال شکوفا شوند. آن ها باید از همین اکنون وارد عمل شوند. ممکن است ما هنوز در روزهای آغازین انقالب دیجیتال باشیم ام ...
اولین و بزرگترین هکاتون صنایع معدنی توسط مرکز نوآوری اقتصاد دیجیتال اینوسنتر و شتابدهنده تخصصی ماینتک با همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی به منظور تحول دیجیتال صنایع معدن بر ...
شرکت‌ها می‌توانند برای طراحی مدل کسب و کار خود از گزینه‌های متعددی استفاده نمایند. فاکتورهایی که در این قسمت ارائه شده‌اند به انتخاب هرچه بهتر مسیر پیش رو کمک می‌کنند.
طرح لرنینو از افراد و تیم‌‎های صاحب ایده تا شرکت‎‌های بزرگ و فناور که در حوزه‌های فناورانه مورد تمرکز به فعالیت بپردازند، حمایت خواهد شد.
در جهان مبتنی بر پلتفرم‌ها، سازمان‌هاو سیاستگذران باید با همکاری یکدیگر، دست به ابتکارات جدیدی زده تا بتوانند پتانسیل پلتفرم‌های کسب و کار به کسب و کار را برای ایجاد ارزش در جامعه ...
شرکت‌ها در فناوری‌های جدید سرمایه گذاری می‌کنند تا به کارایی بیشتری دست یابند، تجارب مشتریان را بهبود بخشند و مدل‌های کسب‌و کار جدیدی را خلق کنند.