تازه های نوآوری

شرکت‌ها در فناوری‌های جدید سرمایه گذاری می‌کنند تا به کارایی بیشتری دست یابند، تجارب مشتریان را بهبود بخشند و مدل‌های کسب‌و کار جدیدی را خلق کنند.
بنگاه‌ها نه تنها نیاز به جذب و حفظ استعداد‌های دیجیتال دارند بلکه نیاز به ایجاد فرهنگی دارند که در آن کارکنان، کارمندان مستقل و ربات‌ها بتوانند به طور اثربخش با هم همکاری کنند.
ممکن است صاحبان کسب و کارها برای اینکه تمام جنبه ‌های مدل عملیاتی خود را چابک نگه دارند و آن را توسعه مشترک دهند، نیاز به ارزیابی و سرمایه‌گذاری مجدد داشته باشند.
برای شکوفایی در حوزه دیجیتال صاحبان کسب و کار باید دیجیتالی شوند و درباره هر عنصر از کسب و کار خود بازاندیشی کنند.
فضای ذخیره‌سازی ابری بستری آنلاین برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که به شما این امکان را می دهند تا از هرجا و با هر دستگاهی، تنها با داشتن اتصال اینترنتی، به فایل‌های خود دسترسی داشته ...
تفاوت بین قابلیت نوآوری و قابلیت نوآوری مدل کسب و کار چیست و چه اهمیتی دارد؟