درباره راه نوآوری

درباره ما

سامانه راه نوآوری راه حلی برای توسعه کسب وکار بصورت آنلاین با ایجاد روابط و تبادل بین خدمتدهنده ها و خدمتگیرنده ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی است. سامانه راه نوآوری توسط ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری جهت شکوفایی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی این حوزه راه اندازی شده است. هدف سامانه راه نوآوری فراهم آوردن بهترین و مفیدترین شرایط جهت سرعت بخشیدن به رشد کسب و کارهاست. ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با ارائه حمایت مادی و معنوی از خدمات ارائه شده در سامانه بر این باور است تا اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی را شکوفا کند و رونق بخشد.

معرفی راه نوآوری


با کمک شما توانسته ایم


139 خدمت گیرنده

65 خدمت دهنده

94 خدمت

99 درخواست
آنان که ما را در این راه یاری می کنند

تعدادی از همکارانی که ما در مسیر خدمت رسانی به جامعه استارت آپی کشور یاری نمودند