شرکت دیجیتال:چگونگی تحول و شکوفایی در عصر دیجیتال

شرکت دیجیتال:چگونگی تحول و شکوفایی در عصر دیجیتال
برای شکوفایی در حوزه دیجیتال صاحبان کسب و کار باید دیجیتالی شوند و درباره هر عنصر از کسب و کار خود بازاندیشی کنند.

یکی از مشخصه‌‌های تعیین‌کننده تحول دیجیتال کاهش هزینه فناوری‌‌های پیشرفته است، فناوری‌‌های بهتر و ارزانتر، باعث ایجاد جهانی با اتصالات بیشتـر می‌‌شود: در حال حاضر ۸ میلیارد دستگـاه به اینترنت متصل‌اند و پیش‌بینـی می‌‌شـود که این رقم تا سال ۲۰۳۰ ،به ۱ تریلیون افزایش یابد و اثرگذاری فناوری‌‌هایی مانند، تلفن همراه، تجزیه و تحلیل و ...به صورت تساعدی در حال رشد می‌‌باشد.

سرعت شگفت انگیز تکنولوژی‌‌های پیشرفته به این معنی است که صاحبان کسب و کار باید خود را برای شکوفایی متحول سازند این تحول باید بسیار عمیق باشد و بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در آخرین تکنولوژی‌‌های دیجیتال صرف گردد.

صاحبان کسب و کار در اجرای این تحول با چالش‌‌های جدی مواجه هستند. معضلات نوآوران می‌تواند تلاش‌ها برای جستجوی منابع و پیاده‌سازی مدل‌های درآمدی جدید را با مشکل مواجه سازد.

شرکت‌ها باید در جستجوی مدل‌‌های کسب و کار جدید باشند و به طور اساسی درباره مدل عملکرد خود بازاندیشی کنند از جمله این موارد می‌‌توان به چگونگی جذب و تقویت استعداد‌های دیجیتال، توسعه منابع انسانی و چگونگی اندازه‌گیری موفقیت کسب و کاراشاره نمود.

 

نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 1399/10/15